Så råds och fördöms den syndige fadern

Fråga: Vilket är det föreskrivna sättet att råda sin fader och fördöma hans synder? Motsäger ihärdigt fördömande tillgivenheten?

Svar: Ha ett vänligt sätt. Var vänlig mot honom. Tala med honom med visdom och fin tillrättavisning. Var vänlig mot honom. Förhoppningsvis kommer Allâh att vägleda honom. Ni läser ju Ibrâhîms samtal med hans fader:

يَا أَبَتِ

”Fader!”1

يَا أَبَتِ

”Fader!”2

يَا أَبَتِ

”Fader!”3

Han gjorde så utav omtanke. Var alltså vänlig mot honom.

119:42

219:43

319:44