Så predikade profeten fredagspredikan

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 209-211

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Och om de blir varse en vinst eller förlustelse, bryter de upp och lämnar dig stående. Säg: ”Det som är hos Allâh är bättre än ytlig förströelse eller en vinst; Allâh är den bäste Försörjaren!”1

348 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Simâk, från Djâbir bin Samurah som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade stående. Därefter satte han sig ned en gång och sade ingenting. Därefter ställde han sig upp och predikade en andra predikan. Den som säger till dig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade sittande ljuger.”2

349 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Simâk: Jag hörde Djâbir bin Samurah säga:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade stående. Därefter satte han sig ned en gång. Därefter ställde han sig upp.”3

350 – Musaddad berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Simâk, från Djâbir bin Samurah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll i två predikningar där han satt ned mellan dem. Han läste Qur’ânen och påminde människorna.”4

351 – Musaddad berättade för oss: Bishr bin al-Mufadhdhal berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Nâfi´ berättade för oss, från ´Abdullâh bin ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll i två predikningar stående. Han delade på dem med en sittning.”5

352 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Hâtim bin Ismâ´îil berättade för oss, från Dja´far, från sin fader som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade stående varefter han satte sig ned. Därefter ställde han sig upp och predikade två predikningar.”

353 – Ishâq bin Muhammad al-Farwî berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för mig, från Dja´far bin Muhammad, från sin fader, från Djâbir som underrättade honom:

På fredagarna brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hålla i två predikningar. Han satt mellan dem. Han predikade stående.”

162:11

2Abû Dâwûd (1095), an-Nasâ’î (3/191) och Ahmad (5/90). God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1095).

3an-Nasâ’î (3/186), Ibn Mâdjah (1105) och Ahmad (5/87). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (914).

4Muslim (862), Abû Dâwûd (1094), at-Tirmidhî (507) och an-Nasâ’î (3/191).

5al-Bukhârî (928) och ad-Dârimî (1599).