Så pratar Ahl-us-Sunnah med de otrogna och Ahl-ul-Bid´a

I och med att profeternas anhängare är kunniga och rättvisa, så talar muslimerna och Ahl-us-Sunnah med de otrogna och Ahl-ul-Bid´a utmed kunskap och rättvisa, inte utmed antaganden eller lusten. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det finns tre domare. Två domare är i Elden och en domare är i paradiset. Mannen som känner sanningen och dömer utmed den är i paradiset. Mannen som känner sanningen och inte dömer utmed den är i Elden. Mannen som dömer människorna okunnigt är i Elden.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

Om personen som okunnigt och orättvist dömer fall relaterade till egendomar, liv och heder hamnar i Elden, vad skall då sägas om personen som okunnigt och orättvist dömer fall relaterade till tro, religioner, dogmatiska fundament, teologi och allmänna vetenskaper? Det är så Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ gör. De håller tag i det oklara och tvetydiga och lämnar det gällande och uttryckliga i profeternas skrifter. De håller tag i den gemensamma oklara motsvarigheten av värderingar och ideologier och ignorerar skillnaderna som omöjliggör infästning och jämnhet. Så gör de otrogna och Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ som jämför skapelsen med Skaparen och Skaparen med skapelsen.

1Abû Dâwûd (3573), at-Tirmidhî (3/613), Ibn Mâdjah (2315) och al-Hâkim (4/90) som autentiserade dess berättarkedja. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3573).