Så okunniga att de själva inte vet om det

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 64-65

Fråga: Vissa säger att otro är bara att beljuga.

Svar: De är så okunniga att de själva inte vet om det. En person som förtalar Allâh utan att beljuga Honom är fortfarande otrogen.

Fråga: Utesluts han ur religionen?

Svar: Ja, han hädar. Att anse att otro är bara att beljuga innebär att en person som ber till någon annan än Allâh, faller ned på ansikte inför någon annan än Allâh eller förtalar Allâh hädar inte förrän han också beljuger Allâh.