Så och därför ska Ahl-ul-Bid´a behandlas

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (17/83)

Ka´b bin Mâliks (radhiya Allâhu ´anh) hadîth består av flera kuriosum, däribland att det är rekommenderat att Ahl-ul-Bid´a och öppna syndare ignoreras, att man inte hälsar till dem och att man bojkottar dem för att förnedra dem och fördöma dem.