Så nära och ändå ovanför tronen och himlarna

Du påstår att Allâh inte har sagt att Han är på en viss plats och menar att Han är överallt. Du tolkar precis som Djahm bin Safwân brukade tolka och argumenterar med versen:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”1

Därefter nämnde du Abû Mûsâs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Människor! Ta det lugnt! Ni åkallar inte någon som är döv eller frånvarande. Ni åkallar någon som hör, ser och är nära. Den ni åkallar är sannerligen närmare er än vad era riddjurs halsar är.”2

Den här opponenten skall veta att Allâh är såsom Han har beskrivit Sig själv och såsom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom. Han är alltså med den hemliga överläggningen, Han är närmre skapelsen än vad deras egna pulsådror är. Han är närmre dem med kunskap, syn och hörsel samtidigt som Han är ovanför tronen. Inget av det de gör är dolt för Honom. Han är ovanför Sin tron och vet med Sin omfattande kunskap vad de gör. Han är ovanför Sin tron och ser allt vad de gör.

Om de är tre, är Han den fjärde. Om de är fyra, är Han den femte. Om de är fem, är Han den sjätte. Han vet allt vad de gör och på Domedagen skall Han underrätta dem om vad de brukade göra. På samma sätt är Han med alla som samlas till en hemlig överläggning. Det är nämligen inte som ni påstår att Han är med varenda en som urinerar, tömmer tarmarna och har samlag inne i deras toaletter, avträden och sängkammare.

Herraväldets storhet och förmågans väldighet känns endast vid genom att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vet vad som finns i himlarna, på jorden och under marken och är med alla hemliga överläggningar. Han sade:

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

”Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna.”3

Om Han hade varit på jorden, vilket ni påstår, bredvid alla hemliga överläggningar, hade det inte varit märkvärdigt att Han på Domedagen berättar för dem vad de brukade göra. Om vi hade haft samma förhållande till dem skulle vi också berättat för dem vad de brukade göra, säga och hålla hemligt. Hur skiljer sig då Han som känner till det dolda från skapelsen som inte känner till det dolda, enligt dig?

158:7

2al-Bukhârî (2992).

313:9