Så nära imamen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Inte bara ska den första raden stå nära imamen utan alla rader måste stå nära varandra. Det gäller framför allt att den första raden står nära imamen. Imamen utgör ett skrank (سترة) för de bedjande bakom honom. Så som imamen ska stå nära sitt skrank, ska även de ledda stå nära bakom honom. Vet du hur nära imamen ska stå sitt skrank? Både imamen och alla andra ensamma bedjande ska stå så nära skranket att bara ett lamm ska kunna passera mellan platsen där de placerar sin panna och skranket, det vill säga ett avstånd som motsvarar en och en halv spann1, två spänn, inte mer. Så om detta är en vägg, ska imamen varken placera sitt huvud näst väggen eller vidröra väggen, utan bara tillräckligt nära för att ett lamm ska kunna gå förbi mellan väggen och den plats där hans panna placeras. Lika nära ska raden bakom honom vara.

1Det ss. mått använda avståndet mellan topparna av tummen och ettdera av lillfingret l. långfingret l. pekfingret, som uppkommer när fingrarna är utspärrade till (i det närmaste) maximal vinkel mellan tummen och det andra fingret. (https://www.saob.se/artikel/?unik=S_09095-0044.m168&pz=3)