Så mycket påverkar USA Saudiarabien

al-Maghrâwî sade:

”Muslimerna i Öster och Väster har aldrig någonsin tagit ett beslut. Det är bara hycklarna som tar beslut för dem eller mot dem.”

Det är känt att dessa lögnaktiga överdrifter härrör från Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn som bor i London. Han sade:

”Den saudiska regeringen är byggd i form av en pyramid och på toppen sitter USA:s president.”

Jag kan inte förstå något annat än att al-Maghrâwî besitter detta förvrängda tankesätt. al-Maghrâwîs uttalande innebär att muslimerna i Saudiarabien (eller någon annanstans) vare sig gör något utav fri vilja eller tar egna beslut. Det betyder att andra tar deras beslut och att myndigheterna verkar endast som robotar. Fri är Allâh från brister! Har du sett större överdrift eller lögn?

Hur kan ett självständigt och självfungerande land inte ta sina egna beslut?

Är det USA som har bestämt att de två Heliga moskéerna skall utvidgas?

Är det USA som har bestämt att den ädla Qur’ânen skall tryckas och spridas?

Är det USA som har öppnat de religiösa skolorna och de islamiska universiteten?

Är det USA som står för den årliga vallfärden?

Är det USA som verkställer vedergällningarna och de föreskrivna straffen?

Alla med minsta lilla intellekt inser lögnen i dessa ord. Dock kan det finnas blinda och hjärntvättade människor som verkligen tror på detta struntprat. Vissa Hizbiyyûn brukade säga i samband med Gulfkriget:

”De amerikanska styrkorna har intagit Makkah och al-Madînah och kommer inte att gå ut därifrån.”

Allâh beljög dem, men deras anhängare fattade fortfarande inte. De sade också:

”Islam och kalifatet kommer att komma från Afghanistan.”

Allâh beljög dem, men deras anhängare fattade fortfarande inte.

al-Maghrâwîs nedskrivna tankar i dessa blad är inget annat Surûrî- Takfîrî- och Khâridjî-tankar.