Så mycket grammatik skall studeras

Fråga: Vad menar de lärda när de förbjuder fördjupning i grammatiken?

Svar: Den distraherar från andra kunskaper; från Fiqh, Hadîth och annat. Han skall studera grammatik så att han kan tala väl. Därför säger de att grammatiken är som salt; utan saltet är maten dålig och med för mycket salt är maten också dålig. Man måste alltså vara måttlig i frågan.