Så mycket betalas till en släkting

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/509-510)

702 – Jag frågade min fader hur mycket en släkting ska få i allmosa. Han svarade:

50 silvermynt, förutom om denne också har en skuld som han betalar. Därtill ska allmosor inte skickas utomlands om de så är ämnade för släktingar.”

703 – Jag frågade min fader om en man som har en släkting som ber om allmosor för att kunna köpa en hembetjänt för pengarna. Han svarade:

Han ska inte få mer än 50 silvermynt, förutom om denne också har en skuld som han betalar.”