Så mottas kunskap

Fråga: Vissa säger att det är möjligt att studera föreskriven kunskap via läsning av förklarade böcker varför det inte är nödvändigt att närvara hos de lärda. Stämmer det?

Svar: Det är villfarelse. Det är inte tillåtet att ta kunskap direkt från böckerna. Man måste sitta med de lärda och studera böckerna under dem när de förklarar dem. Så mottas kunskap.