Så motstrider Mawlid-firandet Qur’ânen, Sunnah och Salafs handlingar

ar-Rifâ´î sade att Mawlid-firandet inte motstrider Qur’ânen, Sunnah och muslimernas samstämmighet, även om det kom till efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares död. Därför kan man inte säga att handlingen är klandervärd för att inte tala om att den skulle vara en synd och en ond innovation.

Men Mawlid-högtiden är innoverad i islam och dess firande motstrider Qur’ânen, Sunnah och muslimernas handlingar alltsedan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fram till 600-talet. Den motstrider Qur’ânen då Allâh befaller Sina tjänare att följa det som Han har sänt ned och ingen annan vid Hans sida. Allâh (ta´âlâ) sade:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

”Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte [andra som ni har tagit till] beskyddare i Hans ställe. Men det är sällan ni ägnar någon eftertanke [åt Våra varningar]!”1

Mawlid-firandet ingår i detta allmänna förbud som nämns i denna ädla vers. Varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt handlingen. Den som har befallt den är den som har innoverat den, nämligen kungen av Arbil. De som firar Mawlid följer Arbils kung och gör det som Allâh har förbjudit när de följer andra än Honom.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de [satt upp] medhjälpare till [Allâh], som utan Allâhs tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”2

Mawlid-högtiden ingår i detta allmänna förbud som nämns i denna ädla vers. Allâh (ta´âlâ) har inte föreskrivit denna handling. Det är Arbils kung som föreskrev den. De som firar Mawlid följer en föreskrift som Allâh inte har gett tillstånd till.

Mawlid-firandet motstrider även Sunnah. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Håll fast vid den och bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för de nya frågorna. Varje ny fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Mawlid-firandet tillhörde inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifers Sunnah. Handlingen tillhör de nya frågorna och hamnar således under det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.

Mawlid-firandet motstrider även muslimernas handlingar under 600 år. Det är allmänt känt att det var kungen av Arbil som var den förste som firade Mawlid. Han gjorde Mawlid till en högtid som firades årligen. Den innoverades mot slutet av det sjätte århundradet eller i början av det sjunde århundradet. Dessförinnan var handlingen okänd för muslimerna. Om det hade funnits något gott i handlingen skulle följeslagarna ha gjort den. Ingen var ute efter goda handlingar som följeslagarna. Ingen i samfundet älskade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som följeslagarna. Ingen höll fast vid och följde hans Sunnah som följeslagarna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den räddade gruppen är den som följer det han och hans följeslagare följer.

1 7:3

2 42:21