Så mister man vistelsen i ´Arafah

Fråga: När upphör tiden för vistelsen i ´Arafah såtillvida att man anses ha gått miste om den?

Svar: Så fort gryningen infaller på ´Îd-dagen. Om han inte kommer till ´Arafah förrän gryningen på ´Îd-dagen infaller, går han miste om vallfärden. Men om han bara skulle vistas ett ögonblick i ´Arafah, från att solen lämnar medianen på ´Arafah-dagen fram till gryningen dagen därpå, anses han ha vistats där.