Så måste alla muslimska grupper samarbeta

Fråga: Vissa citerar dig ur ash-Shaybânîs bok ”Hayât-ush-Shaykh al-Albânî” och säger kortfattat att Shaykh al-Albânî tillåter politiska partier och inträde i dem. Samtidigt känner vi till rena motsatsen om dig.

Svar: Jag medger att varje grupp skall göra plikten som den är specialiserad på. Det medger jag och säger aldrig något annat. Jag skall ge ett mycket enkelt exempel på det. Jag fördömer inte att det finns en grupp muslimer som tränar muslimerna i idrott så länge träningen är inom de islamiska ramarna. Detta är en plikt för vissa. Om vissa gör den slipper andra göra den. Detsamma gäller andra vetenskaper som människor som vi inte kan göra. Däremot måste alla dessa grupper leva inom Qur’ânens och Sunnahs cirkel. Det får inte finnas några oenigheter inom fundamentet som islams ära är byggd på. Detta påpekar jag alltid. Detta är en sak och en sekterisk gruppering, där var och en är fanatisk till sin sekt varpå hatet och splittringen blir än värre, är en helt annat.

Frågeställare: När jag hörde detta sade jag att ni menar att var och en gör sin plikt; politikerna skriver om politik, ekonomerna skriver om ekonomi och så vidare till dess att den islamiska staten är grundad.

al-Albânî: Den islamiska staten kan inte grundas utan dessa specialiseringar, inte via sektväsen.