Så märker du ett felaktigt kall

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 54-55

Om vi ser en person samla människor med olika inriktningar och dogmer med argumentet att vi alla är muslimer, vet vi att hans metod i kallet är fel. Självklart är det fel. Hur annars kan man samla Mu´tazilah, Djahmiyyah, Ashâ´irah, Qadariyyah, Shî´ah och andra med argumentet att vi alla är bröder? Det stämmer inte. Bara de sanningsenliga är bröder. Vad de osanningsenliga beträffar, så är det först och främst obligatoriskt att råda dem. Antingen accepterar de rådet eller också avlägsnar vi oss från dem, varnar för dem och aktar oss för dem så att de inte vilseleder oss.