Så många råd till individ som förtalar de lärde

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

https://alnajmi.net/portal/fatawas/fat3/ (34)

Fråga: Det finns en yngling som förtalar vissa av Salafiyyahs lärde. Det till trots sitter vissa ungdomar med honom i rådande syfte medan andra säger att det görs för att påbjuda gott. Vad är domen för det?

Svar: Till dem ska följande sägas: Om ni sitter med den individen för att råda honom, råder ni honom en gång, två gånger eller högst tre gånger. Men att sitta med honom upprepande gånger och hävda att det är i rådande syfte, är ett felaktigt resonemang.