Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner?

Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Visserligen är handlingen inte obligatorisk, men ändå en Sunnah som gjordes av den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans renläriga kalifer och andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Alltså är det Sunnah för den troende mannen och den troende kvinnan att handla så i alla böner, ty i princip berörs män och kvinnor av samma domar till dess att motsatsen bevisas.

Det är nämligen Sunnah att i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah lyfta upp händerna i höjd med axlarna eller öronen. Så har det autentiserats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alla dessa lyftningar är dock rekommenderade och inte obligatoriska. Med andra ord är bönen giltig även om man inte lyfter upp händerna.