Så lyfts händer i åkallan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 250

Att åkalla Allâh med upplyfta händer är ett sätt att bönhöras. För ihop händerna och höj dem i nivå med ditt övre bröst. Om du ska vädja om något lyfter du händerna än högre. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om regn lyfte han händerna och sträckte ut dem mot himlen. Ju starkare vädjan, desto högre upp lyfter du händerna.