Så lurar Satan veganer och Khawâridj

Satan försöker få slavarna att lämna all sorts måttlighet, antingen till överdrift eller också till underdrift. Så gör han med människorna. De enda skonade är de som Allâh benådar, vidhåller måttlighet och rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan överdrift eller underdrift.

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och lät bli att slakta fåglar och lamm till mat medan andra föll i överdrift och började spilla oskyldigt blod.”1

Vissa ser stort på all form av dråp, till och med de djur och fåglar som får slaktas av Allâh. De anser sig benåda fåglarna och fåren och låter bli att slakta dem.

Andra spiller muslimers blod. De är varandras motsatser.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/86).