Så lurar Satan studenterna

Fråga: I vårt land finns det studenter som förtalar Mashâyikh och kallare och säger att den och den Shaykhen är så och så, den och den lärde är så och så. Baserat på det tillämpar de kärlek och hat sinsemellan. Den som inte håller med dem om Tabdî´ på en individ betraktar de som honom och varnar för honom. Vad råder ni oss och dem?

Svar: Allt det är okunnighet. Allt det är fel. Studenterna skall sysselsätta sig själva med det som gagnar dem. De skall lära sig det som gagnar dem i de båda liven. Att klänga fast vid en, förtala en annan, tala illa om en tredje och upphöja en fjärde är från Satan som distraherar dem från det som gagnar dem. De är sysselsatta med dumheter, förtal, kritik, baktal och fanatism till individer.