Så löser det gifta paret i väst sina problem

Fråga: I väst finns det stora problem makarna emellan. Ett av dem är att maken undviker makan på grund av hennes olydnad.

Svar: Människornas problem löses endast via islam. Om människorna håller fast vid islam, ser de hur islam har lösningen på deras problem. Islam är den enda lösningen.

Beträffande muslimerna, råder vi dem att hänvisa till de lärda. De får fråga dem så att deras problem blir lösta med Allâhs tillstånd.