Så läses böneutropet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/200)

251 – Jag frågade min fader om han föredrar att böneutropets (الإقامة) fraser läses två gånger eller en gång. Han svarade:

“Böneutropet ska läsas en gång, bortsett från frasen:

قد قامت الصلاة

“Bönen har utropats.”

Den ska läsas två gånger.