Så lär vi känna vår Herre

Publicerad: 2010-02-01
Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)
Källa: Khalq Af´âl-il-´Ibâd

Wahb bin Djarîr (d. 206) sade:

”Djahmiyyah är kättare och de vill inget annat än att säga att Allâh inte har rest Sig över tronen.”1

Sa´îd bin ´Âmir (d. 208) sade:

“Djahmiyyah har värre dogm än judarna och nasaréerna. Alla religioner inklusive muslimerna är enade om att Allâh är ovanför tronen. Men Djahmiyyah säger: “Det finns ingen ovanför tronen.”2

Ibn-ul-Mubârak (d. 181) sade:

”Vi säger inte det Djahmiyyah säger och att Han är här på jorden. Faktum är att Han reste Sig över tronen.”

Det sades till honom:

”Hur skall vi lära känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron.”3

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (d. 187) sade:

”Om en Djahmî säger till dig att han inte tror på en Herre som stiger ned från Sin plats, skall du säga till honom att du tror på en Herre som gör vad Han vill.”4

Yazîd bin Hârûn (d. 206) varnade för Djahmiyyah och sade:

”Den som säger att den Nåderike reste Sig över tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av allmänheten, är en Djahmî.”5

Sulaymân at-Taymî (d. 143) sade:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”6

Muhammad bin Yûsuf al-Farabrî (d. 292) sade:

”Den som säger att Allâh inte är ovanför Sin tron är otrogen. Den som säger att Allâh inte har talat med Mûsâ är otrogen.”7

Ibn ´Abbâs sade:

”När Allâh talade med Mûsâ, kom rösten från himlen och Allâh var ovanför himlen.”8

Djubayr bin Mut´im berättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh är säkerligen ovanför Sin tron ovanför Sina himlar och Hans himlar är ovanför Hans jordar som en kupol.”9

Ibn Mas´ûd sade om Hans ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”10

”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner till ert tillstånd.”

1Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, sid. 30

2Ibid, sid. 31

3Ibid, sid. 31

4Ibid, sid. 36

5Ibid, sid. 36

6Ibid, sid. 36

7Ibid, sid. 37

8Ibid, sid. 41

9Ibid, sid. 43

1020:5