Så lär sig studenten förstå Qur’ânen och Sunnah

Hur skall vi förstå Qur’ânen och Sunnah? Vi kommer att förstå den när vi följer Allâhs befallning:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.”1

Vi skall tänka över budskapen och försöka förstå dem så att vi förstår det Allâh vill. Det vi inte förstår tar vi till de lärda. Därför manar jag er studenter till att först och främst försöka förstå Qur’ânen och Sunnah på egen hand. Därefter kontrollerar ni er förståelse med Salafs förståelse. Om det visar sig att ni har samma förståelse, så är det en gåva från Allâh, och om ni inte har det, så är det Salaf som har rätt.

En person som tittar i en Qur’ân-tolkning så fort han vill veta en vers betydelse kommer att förbli okunnig om Qur’ânen. Han kommer bara att säga vad andra säger. I och med att du är en student så skall du försöka förstå texten på egen hand. Efter det kontrollerar du din förståelse med de tidigare lärdas förståelse.

138:29