Så länge skall fingret röras i Tashahhud

Fråga: Vi ser att människor förhåller sig till pekfingret i Tashahhud på tre sätt:

1 – De pekar med fingret utan att röra på det.

2 – De pekar och rör på fingret under hela Tashahhud.

3 – De pekar och rör på fingret under vissa moment i Tashahhud.

Vi hoppas ni ger beviset till den korrekta åsikten.

Svar: Det är en bekräftad Sunnah att lyfta på pekfingret under Tashahhud, vilket nämns i många hadîther. Dock finns inte en enda autentisk hadîth som förnekar att det skall röras. Faktum är att rörelsen har bekräftats i en autentisk hadîth1 som har autentiserats av såväl tidigare som senare imamer. Det rör sig nämligen om hadîthen som rapporteras av Wâ’il bin Hudjr (radhiya Allâhu ´anh) som beskrev för oss profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sittning i Tashahhud. Av det han nämnde om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön hörde att han lyfte på pekfingret när han satte sig i Tashahhud. Han sade:

”Jag såg hur han rörde på det och tillbad med det.”

Det är ett uttryckligt bevis för att rörelsen började så fort han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig ned i Tashahhud och fortsatte göra så till och med tillbedjan.

Angående teorin som säger att man endast skall röra fingret när Allâh nämns, så är det endast en åsikt som saknar grund från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och någon följeslagare. Därför är den korrekta åsikten den som nämns i Wâ’ils autentiska hadîth och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörde på pekfingret samt rörde på det till slutet av Tashahhud, det vill säga till Taslîm.