Så länge skägget inte rakas?

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

https://youtu.be/1luEdR_EQQc

Fråga: När en kallare blev frågad varför han inte sparar sitt skägg sade han att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att skägget sparas och mustaschen kortas och att det viktiga är att skägget inte rakas till fullo.

Svar: Må Allâh förlåta honom. Det är idioti och våghalsighet. Om han ändå sade att han är prövad av sin handling och att han är van vid den. Våra lärare från al-Azhar kom hit utan skägg eller mustasch. Förr i världen hittade du ingen utan skägg, varken i detta land eller i något annat muslimskt land. Ibrâhîm Pasha från Egypten hade ett exemplariskt skägg. Och han var general och ingen kunskapare vid al-Azhar. Jag ber Allâh att Han vägleder oss och denne kallare. Att vinkla profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord för att de ska passa in på ens praxis är respektlöst mot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om han ändå hade sagt att han är prövad… Det är ju ingen otro som han har fallit i, men det är inte heller Sunnah, värdighet eller ens en tillåten handling. Hadîtherna i sakfrågan är många och inte en enda säger att skägget ska kortas. Alla befaller att det släpps. Det är mustaschen som ska kortas och trimmas.