Så länge resande

Fråga: En person reser till en annan stad och stannar där i fyra år. Skall han korta bönen?

Svar: Därom tvista de lärde. Finns det tidsgräns för hur länge en resa gäller eller anses resenären vara resande så länge han är bortrest? Den andra åsikten är korrekt. Så länge en person inte avser att bosätta sig helt på ett ställe, anses han vara resande. Om han är där för att studera, söka vård eller något annat ändamål och avser att återvända när han är klar med sitt ärende, anses han vara resenär. Men om han befinner sig på en plats där folk ber i samling, måste han gå till moskén och be med dem. Han måste även be fredagsbönen med dem. Han får varken utebli från samlingsbönen eller fredagsbönen. Resa är inget skäl som upphäver samlingsbönens och fredagsbönens plikt. Med det sagt skall han be fulltaliga Raka´ât bakom imamen som ber så.