Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är på resande fot. Det spelar alltså ingen roll om resan är besvärlig eller lätt. Resan i sig är en anledningen att slå ihop böner till skillnad från att vara i sin hemstad; då slås bönerna bara ihop vid besvärligheter.