Så länge predikan hörs

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/414)

585 – Jag frågade min fader om mannen som hälsar tillbaka medan imamen predikar en för honom ohörbar predikan. Han svarade:

Han ska hälsa tillbaka om han inte hör predikan.”

Jag frågade honom om han får be Allâh benåda den som nyser och lovar Allâh. Han svarade:

Allt sådant får han göra om han inte hör predikan.”

Jag frågade honom om han kunde göra detsamma om han hörde predikan. Han svarade:

Han ska inte hälsa tillbaka om han hör predikan.”