Så länge imamen gör Takbîr

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 216-217

1017 – Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Ibn-ul-Asbahânî berättade för oss, från Ibn Ma´qal som sade:

”´Alî bad över Sahl bin Hunayf med sex Takbîrât och sade: ”Han deltog i Badr.”

1018 – Ahmad berättade för oss: Mu´tamir berättade för oss: Jag hörde Ismâ´îl (bin Abî Khâlid) säga: Jag hörde Mûsâ bin ´Abdillâh säga:

”Jag fick reda på att ´Alî bad över Abû Qatâdah med sju Takbîrât.”

1019 – Jag hörde Ahmad bli frågad om den som ber begravningsbön med sex Takbîrât. Han svarade:

”Han får göra det så många gånger som det har rapporterats. Gör han fler än sju Takbîrât ska han upplysas.”

1020 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en imam som gör fem Takbîrât varvid vissa avslutar bönen efter fyra. Han fördömde handlingen och sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Imamen har endast utsetts för att följas.”

Ibn Mas´ûd sade:

”Gör Takbîr så länge er imam gör Takbîr.”