Så länge han inte är otrogen

Fråga: Är uppror mot syndig makthavare en sakfråga som det råder delade uppfattningar om? Vissa människor säger att den är förknippad med fördelar och nackdelar.

Svar: Förskona oss från sådana frågor. Det är inte tillåtet att revoltera mot den muslimske makthavaren, ehuru han är orättvis och syndig, så länge han inte har uteslutits ur religionen.