Så länge han är som Rabî´och Zayd…

Fråga: Vi har många böcker och kassettband av vissa lärda som Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, Shaykh Zayd bin Hâdî al-Madkhalî och Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî. Rekommenderar ni deras kassettband och böcker? Hör de till det här samfundets lärda?

Svar: Vad beträffar Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och Shaykh Zayd al-Madkhalî, så känner jag båda väl. De har rätt troslära och älskar för troslärans sak.

Det är allmänt känt att Shaykh Rabî´ har tagit sin universitetsexamen vid det islamiska universitet i al-Madînah. Han är från Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs elever och kull. Han är en förträfflig man.

Shaykh Zayd al-Madkhalî är också känd i frågan.

Angående Ahmad an-Nadjmî kände jag inte honom privat. För längesedan sade poeten:

Prisa inte en person förrän du prövar honom

och fördöm inte honom utan erfarenhet

Men om han har samma metodik som dessa två, så den som sluts till dem, enas med dem och går på deras väg är också som dem.