Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade:

”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.”

Abû Dja´far al-Anbârî sade:

”När jag fick reda på att Ahmad fördes till al-Ma’mûn gick jag över Eufrat och fann honom sitta i en hydda. Jag hälsade till honom som sade: ”Du är trött, Abû Dja´far.” Jag sade: ”Du är ledaren i dag. Folk rättar sig efter dig. Vid Allâh! Om du går med på att säga att Qur’ânen är skapad, kommer många att ta efter dig. Och om du vägrar vika dig kommer många andra också att vägra. Du skall dö även om du inte blir dödad. Döden är oundviklig. Frukta Allâh och vik dig inte.” Ahmad brast i gråt och sade: ”Det är som Allâh vill. Säg det igen, Abû Dja´far.” Jag gjorde så och han sade: ”Det är som Allâh vill.”