Så länge du är i moskén

al-Bukhârî sade:

87 – Bönen i marknadens moské. Ibn ´Awn bad i ett hems böneplats.

477 – Musaddad berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Samlingsbönen är bättre än att en person ber i sitt hem. Hans bön i hans marknad motsvarar 25 nivåer. När någon av er tvår sig korrekt och går till moskén endast för bönens skull, tar han inte ett steg utan att Allâh höjer honom i nivåer och stryker hans synder till dess att han går in i moskén. När han går in i moskén anses han be så länge den håller kvar honom. Änglarna kommer att be för honom så länge han befinner sig på sin plats som han ber på och säga: ”Allâh! Förlåt honom! Allâh! Benåda honom!” så länge han inte bryter sin tvagning däri.”

Hadîthen bevisar att nedskrivningen av stegen upphör i samband med ingången i moskén. Men det som kommer därnäst är än bättre; så länge han är i moskén anses han be så länge han är där för bönens skull. Det är bättre än belöningen för stegen. Ty detta här är målet medan stegen är medlet – och målet är så klart bättre än medlet.