Så länge djuret bara lever i vatten

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om havet:

”Dess vatten är renande och dess självdöda djur är lovliga.”

Omfattar det även de självdöda djuren i floden?

Svar: Så länge djuret endast lever i vatten så tillhör det havets självdöda djur. Det spelar ingen roll om det handlar om en flod eller ett hav. Så länge det bara lever i vatten så är det lovligt.