Så länge bojkottas Ahl-ul-Bid´a

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/224)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att detta samfund ska splittras och att sekter och innovationer ska uppstå. Han berättade också att bara de som följer honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare är räddade. Den muslim som ser en individ tillhöra någon sekt eller praktisera någon innovation utav dogm, eller bagatelliserar någon Sunnah, ska bojkotta honom och ta avstånd från honom. Han ska överge honom, levande som död. Träffar han honom, låter han bli att hälsa till honom. Hälsar den andre till honom, låter han bli att hälsa tillbaka till dess att han lämnar sin innovation och återvänder till sanningen. Den förbjudna bojkott som varar längre än tre dagar är den som är relaterad till jordiska ändamål, inte religiösa. I övrigt bojkottas Ahl-ul-Bid´a för alltid till dess att de ångrar sig.