Så länge bes det för den döde efter begravningen

Fråga: Jag var med på en begravning i al-Qasîm. Efter att liket hade begravts och vatten skvätts på graven, ställde sig de medverkande för att be för den döde. De stod och bad mycket länge. De sade att handlingen är Sunnah då det har rapporterats att man skall stå vid graven lika länge som det tar att slakta en kamel och fördela köttet. Hur pass stämmer det?

Svar: När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med en begravning ställde han sig vid graven och sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inte kollektivt med dem. Var och en ber för sig själv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod inte länge och bad. Han hade som vana att upprepa sin bön tre gånger. Därför räcker det att du står vid graven, säger:

اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له اللهم ثبته، اللهم ثبته.
اللهم ثبته

”Allâh förlåt honom! Allâh förlåt honom! Allâh förlåt honom! Allâh stabilisera honom! Allâh stabilisera honom! Allâh stabilisera honom!”

och går därifrån.

Beträffande vistelsen därhän som motsvarar tiden för en kamelslakt och utdelning av dess kött, så är det sagt och befallt av ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh). Det hör dock inte till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarnas allmänna praxis. Han (radhiya Allâhu ´anh) befallde det utav Idjtihâd och sade:

”När jag dör skall ingen jämrande kvinna eller eld vara med i mitt begravningståg. När ni har begravt mig skall ni hälla jord över mig. Stå därefter runt min grav så länge det tar att slakta en kamel och fördela dess kött så att jag kan känna mig bekväm med er och veta vad jag skall svara min Herres sändebud.”

Han syftade på änglarna som skulle pröva honom.

Jag tycker att man skall följa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) exempel. ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) gjorde så utav Idjtihâd medan Sunnah inte alls är på det viset.

1Abû Dâwûd (3221).