Så lämnade de Salafiyyah

I dag har vi många exempel på folk som vi vet brukade följa Salafs metodik och sedermera gick vilse när de började blandas med Ahl-ul-Bid´a. Numera har Ahl-ul-Bid´a tillvägagångssätt, aktiviteter och vägar – som kanske inte ens de forna djävlarna kände till – som de nyttjar för att lura människorna. Till tillvägagångssätten som dagens Ahl-ul-Ahwâ’ brukar hör att du skall läsa allt; acceptera sanningen och förkasta falskheten. Men många ungdomar vet varken vad som är sanning eller falskhet och inte heller ser de skillnad på sanning och falskhet. I stället accepterar de falskheten i tron om att den är sanning och förkastar sanningen i tron om att den är falskhet. Allt blir rena motsatsen. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Sann villfarelse är att du accepterar det som du brukade fördöma och fördömer det som du brukade acceptera.”

Du ser personen gå på Salafs fält för att helt plötsligt vända sig om och börja bekriga Ahl-us-Sunnah i stället. Det som han brukade fördöma har han sedermera accepterat, det som han brukade acceptera har han sedermera fördömt. Detta är en sann villfarelse. Således varnar vi Salafiyyûns ungdomar så att de inte luras av Ahl-ul-Bid´a och lutar sig mot dem.