Så kunde tidigare skrifter ändras

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 194-195

Alla dessa paradoxer i Evangeliet vittnar om att det har varit föremål för förändringar. Således kan det inte vara från Allâh. Dess många paradoxer bevisar att det inte är från Allâh. Om du granskar olika dess exemplar och Tora hos judarna, samariterna och nasaréerna, ser du att de är så olikartade att du övertygas om att de har varit föremål för ändring och skiftning. Även Psaltarens utgåvor varierar mycket. Det är allom bekant att Toras och Evangeliets exemplar förfogas av judarnas och nasaréernas präster, inte av deras allmänhet. Dessa människor memorerar inte sina skrifter såsom muslimerna memorerar Qur’ânen. Därför är det inte omöjligt för en grupp människor att enas om att ändra exemplar, framför allt inte om allmänheten inte memorerar dem. Så när någon av dem ville ändra på något, gjorde de det. Och om de kom överens om att förtiga det för sina lekmän och anhängare, gjorde de så. Det sker ofta i världen.