Så krossar vår lekman gravdyrkarnas lärda

Fråga: Gravdyrkarna säger att Awliyâ’ lever i sina gravar liksom martyrerna gör. Hur avvisas det?

Svar: Martyrerna lever i sina gravar. Det kan vi dock inte fastställa om Awliyâ’. Även om de skulle leva så är det ett gravliv. De lever inte som här på jorden. De lever ett gravliv; man skall inte be dem om något. Därför ärvs deras arv, deras kvinnor gifter om sig och de blir begravda under jorden. Gravlivet har inget samröre med det här livet.

Fråga: De säger att Awliyâ’ förfogar inte över något på egen hand, men att det är Allâh som fulländar deras styrka och förmåga.

Svar: I och med att du själv erkänner att det är Allâh som ger dem det så skall du tillbe Allâh och inte dem. Det påminner om en dialog mellan två stycken där den lärde säger till en lekman att vi förnedrar Awliyâ’ medan Allâh (djalla wa ´alâ) säger:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Allâhs sak som döda. Nej, de lever hos sin Herre och de försörjs.”1

Då frågade lekmannen om Allâh sade att de lever hos sin Herre och de försörjer eller försörjs? Den lärde sade att de försörjs. Då sade lekmannen:

”Då ber jag Honom som försörjer dem att försörja mig.”

Därför sade Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) i ”Kashf-ush-Shubuhât” att en monoteistisk lekman överrumplar tusen polyteistiska lärda. Även om han är en lekman så har han en sund läggning medan den andres läggning är förstörd.

13:169