Så kortade Salaf skäggen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (8/456-457)

3990 – ´Atâ bin Abî Rabâh berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man ska inte korta sitt skägg på längden; han ska göra det från tinningarna.”

Påhittad. Rapporterad av Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” och via honom ad-Daylamî i ”Musnad-ul-Firdaws” med en reducerad berättarkedja, från ´Ufayr bin Ma´âdin, från ´Atâ bin Abî Rabâh som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abû Nu´aym sade:

”Den är främmande från ´Atâ’. Ingen annan än ´Ufayr bin Ma´âdin återberättar den från honom.”

Han är övergiven och mycket svag. Det är han som återberättar hadîthen:

”Solen har sju änglar som dagligen kastar snö på den.”

I övrigt är det bekräftat att flera från Salaf klippte av sina skägg allt som stack ut från deras grepp.