Så kommer Satan till människan

Allâh (´azza wa djall) sade:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”1

´Atiyyah rapporterade att Ibn ´Abbâs sade om:

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

”… och jag skall ansätta dem framifrån…”

”Via det som berör nästa liv.”

I en annan rapportering sade han:

”Genom att få dem att tvivla på nästa liv.”

Detsamma sade al-Hasan:

”Via det som berör nästa liv så att de beljuger återuppståndelsen, paradiset och helvetet.”

Mudjâhid sade:

”Via det som de ser.”

وَمِنْ خَلْفِهِمْ

”… och bakifrån…”

Ibn ´Abbâs sade:

”Genom att locka dem till detta liv.”

al-Hasan sade:

”Via det som berör detta liv genom att försköna det för dem.”

I en annan rapportering sade Ibn ´Abbâs:

”Via det som berör nästa liv.”

Abû Sâlih sade:

”Genom att ge dem tvivel om nästa liv och avlägsna dem från det.”

Mudjâhid sade:

”Via det som de inte ser.”

وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

”… från höger…”

Ibn ´Abbâs sade:

”Genom att ge dem tvivel relaterade till det här livet.”

Abû Sâlih sade:

”Genom att få dem att tveka på det.”

Ibn ´Abbâs sade också:

”Via det som berör goda handlingar.”

al-Hasan sade:

”Via det som berör goda handlingar som jag hindrar dem från.”

وَعَن شَمَآئِلِهِمْ

”… och från vänster…”

al-Hasan sade:

”Via synder. Han befaller dem att synda och förskönar synder för dem.”

Det har rapporterats autentiskt att Ibn ´Abbâs sade:

”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

ash-Sha´bî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sände ned nåd till dem ovanifrån.”

Qatâdah sade:

”Människa! Satan kommer till dig från alla håll frånsett ovanifrån; han kan inte komma mellan dig och Allâhs nåd.”

al-Wâhidî sade:

”Det högra hållet är ett talesätt för goda handlingar och det vänstra hållet är ett talesätt för dåliga handlingar.”

17:16-17