Så klippte följeslagarna sin mustasch

Flera följeslagare klippte mustaschen utmed Siwâk. at-Tabarânî rapporterade: Ahmad bin ´Abdil-Wahhâb bin Nadjdah al-Hûtî berättade för oss: Min fader berättade för mig: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Shurahbîl bin Muslim som sade:

”Jag såg fem av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare klippa sina mustascher, spara sina skägg och färga dem i gul färg: Abû Umâmah al-Bâhilî, ´Abdullâh bin Busr al-Mâzinî, ´Utbah bin ´Abd as-Sulamî, al-Hadjdjâdj bin ´Âmir ath-Thimâlî och al-Muqdâm bin Ma´d Yakrab. De klippte mustaschen utmed läppen.”

Berättarkedjan är god. al-Haythamî sade:

”Dess berättarkedja är god.”