Så klipper kvinnan sitt hår efter Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 187

908 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om en kvinna ska klippa från sitt hela hår. Han svarade:

”Ja.”

Då sade en man

”Ska hon samla allt hår på luggen och sedan klippa det?”

Han svarade:

”Hon ska klippa motsvarande en fingertopp från hela sitt hårs hårtoppar.”