Så känner du igen en sann reformator

Genom den här imamens – Ibn Taymiyyah – reformatoriska liv och korrigerande kall lär du dig betydelsen av en reform (تجديد). Du lär dig att reform innebär efterrättelse av rapporteringarna, upplivning av Sunnah, efterrättelse av bevisen och lagning av det trasiga i samfundet genom att få det att återvända till Qur’ânen och Sunnah. Således blev hans kall och verk muslimernas fyrar.

Härmed lär du dig också falskheten i dagens reformatoriska kall som förespråkas av somliga människor med förorenade ideologier och dogmer; de kallar till en reformerad Fiqh, reformerade principer, reformerat godtagande av Sunnah och annan propaganda som river religionen och skadar muslimerna.

Genom den här korrigerande imamens liv, och likaså via andra imamer som rättar sig efter Qur’ânen och Sunnah, klargörs felet i jämförelsen mellan dem och människor som förespråkar ett kall som är påverkat av villfarelse och innovation. En sådan jämförelse är i själva verket en nedvärdering av islams imamer.