Så känner du igen en innovation

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

”Och de otrogna säger om dem som blivit troende: ”Hade det funnits något gott skulle inte dessa haft så bråttom att anta det före oss.”1

Vad beträffar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, så säger de att varje handling och åsikt som inte har bekräftats från följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) är en innovation. Ty om det hade funnits något gott i dem skulle de haft bråttom att anta dem före oss. Ty det fanns inte en fin egenskap utan att de ivrade efter den.

146:11