Så känner du igen en Hizbî

En man sade till Abû Bakr bin ´Ayyâsh:

”Abû Bakr! Vem är Sunnî!” Han gav honom ett fantastiskt svar och sade: ”Han som inte blir arg för någon lust när de kommer på tal.”1

Varför inte det? Därför att en Sunnî associerar sig bara med Sunnah. Han påverkas inte av att Ahl-ul-Ahwâ’ och lustarna förtalas. Han påverkas inte av att Ahl-ul-Ahwâ’s böcker och deras författare förtalas. Sådant är inte fallet med en person som är förorenad av dem ehuru han säger att han följer Sunnah. Så fort hans och hans grupps innovationer kommer på tal blir han arg. Vad skall man då säga när det varnas direkt för dem? Helt säkert kommer han att bli tokig.

Därför kommer du att märka hur vissa Hizbiyyûn blir arga och ändrar ansiktsdrag när deras gruppers fel nämns. Därefter kommer Satan till dem och intalar dem att deras ilska är för Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religions sak. I själva verket förargas de för sin sekts och dess anhängares sak, vare sig de vill eller inte. Det är obligatoriskt att nämna och varna för felen. Om en person tar illa upp när fel nämns för att undvikas, så skall du veta att han är en lustfylld person med ett förstört hjärta.

1al-I´tisâm (1/84) av ash-Shâtibî.