Så känner du igen Ahl-ul-Bid´a

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Jag hörde min fader säga: ”Förtal av Ahl-ul-Athar kännetecknar Ahl-ul-Bid´a.”

Det är typiskt Ahl-ul-Bid´a att förtala Ahl-ul-Hadîth wal-Athar. De baktalar dem, förtalar dem, vanhedrar dem och tar upp deras brister och fel. Det beror på sjukdomen som finns i deras hjärtan.

De kan till och med göra deras goda sidor till dåliga sidor. De ger dem öknamn för att locka människorna från dem. De gör det till en defekt att följa Qur’ânen och Sunnah bokstavligt och bekräfta de namn och egenskaper som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngivit Honom och beskrivit Honom med. De anser att Herren nedvärderas när Hans namn och egenskaper bekräftas.

Så om du ser en person förtala Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth, nämna deras brister och defekter och förstora deras misstag, så skall du veta att det tyder på att han tillhör Ahl-ul-Bid´a.