Så känner de igen sin Herre på Domedagen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/332)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Kvar blir detta samfund med dess hycklare, varpå deras Herre kommer till dem och säger: ”Jag är er Herre.” De kommer att säga: ”Vi förblir här till dess att vår Herre kommer. När vår Herre kommer känner vi igenom Honom.” Då kommer Allâh till dem och säger: ”Jag är er Herre.” De kommer att säga: ”Du är vår Herre.”1

Vissa Mu´tazilah dementerar denna hadithen. Deras argument är att det bara är möjligt att känna igen något levande, medan vetskap är något som uppnås om immaterial. Därför säger man att man vet (علم) en dom och känner (عرف) en person. Man säger inte att man vet en person. Kännedom (معرفة) implementeras på objekt medan vetskap (علم) implementeras på immaterial. Med det sagt betyder det, säger de, att de redan hade sett Allâh, vilket de inte hade gjort. Enligt dem är det ett bevis för att hadithen inte är autentisk.

Deras resonemang är dock felaktigt. Vetskap om en sak kan ske efter beskådning, vilket är uppenbart, men också efter beskrivning. Om en sak beskrivs för en människa varefter hon ser den saken, känner hon igen den utifrån den beskrivningen. De kommer att känna igen Allâh utifrån Hans beskrivning, ty Han har beskrivit Sig själv med:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – och Han är den Hörande, den Seende.”2

Dessutom hade Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivit Honom. Allt det fordrar kännedom och vetskap om Honom.

1al-Bukhârî (806).

242:11