Så kan Shawwâls sex dagar fastas

Fråga: Kan man fasta Shawwâls sex dagar när man vill eller är de tidsbegränsade? Blir det obligatoriskt att vidhålla den fastan därefter?

Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Dessa sex dagar har inget bestämt datum i Shawwâl. Den troende kan fasta dem när han vill under månadens gång. Han kan fasta dem i början, i mitten och mot slutet av månaden. Han kan dela upp dagarna om han så vill. Det är högt i tak. Dock är det bäst att fasta dem i början av månaden och i följd då det är en skyndning till goda handlingar. Men det är som sagt inte åtstramat. Han kan både fasta dem i följd och uppdelade. Det är också harmlöst att fasta dessa sex dagar vissa år till skillnad från andra, ty de är bara rekommenderade och inte obligatoriska.